Geplaatst op

Aangifte van overlijden

Een niet-natuurlijke dood
Indien sprake is van een niet-natuurlijke dood moet de ambtenaar van de burgerlijke stand vooraf “een verklaring van geen bezwaar” van de Officier van Justitie ontvangen.

Overlijden in het buitenland (met uitzondering van Beneluxlanden)
Is de overledene overleden in het buitenland en valt het land onder het Verdrag van Strassbourg dan zijn de volgende zaken van toepassing:

  1. Laissez-passer (ook wel lijkenpas genoemd) dient bij het lijk aanwezig te zijn bij aankomst in Nederland (wordt afgegeven door de staat van vertrek).(In Nederland wordt deze lijkenpas afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de akte van overlijden is ingeschreven);
  2. Opdrachtformulier voor crematie/begraven;
  3. Verlof tot verbranding/verlof tot begraven, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente alwaar de crematie/begraving plaatsvindt.

Overlijden in een Beneluxland
Indien de overledene overleden is in een Benelux-land is een verlof tot crematie/verlof tot begraven nodig en tevens een verlof tot vervoer afgegeven in de gemeente van overlijden én dient op het verlof vermeld te staan waar de overledene gecremeerd/begraven wordt.