Geplaatst op

Aankomst rouwstoet

Om uw familie gastvrij te ontvangen, de aula gereed te zetten en de wensen van de familie nog eens na te lopen verwachten wij de rouwstoet maximaal 30 en minimaal 10 minuten voor de gereserveerde aanvangstijd.

Eucharistievieringen
Conform de afspraken met Bisdom Breda zijn Eucharistie- en communievieringen in de aula’s van de crematoria en in de aula van de begraafplaats niet toegestaan.

Voor overige diensten die door pastores worden begeleid zijn voorzieningen aanwezig zoals kazuifels, stola’s, wijwater, wierook enz. 

Wierook
Wierook is alleen toegestaan tijdens de laatste plechtigheid van die dag. De wens om hiervan gebruik te maken dient bij het reserveren van de dienst kenbaar gemaakt te worden.