Begraafplaats Zegestede pakt milieuvriendelijk onderhoud serieus aan.
Geplaatst op

Begraafplaats Zegestede pakt milieuvriendelijk onderhoud serieus aan.

Sinds het bij wet verboden is om bij groenonderhoud chemische onkruidbestrijdingsmiddelen als Roundup en huishoudmiddelen zoals schoonmaakazijn te gebruiken, staat crematorium en begraafplaats Zegestede voor een extra uitdaging. Want hoe voorkom je dat terreinen en grafcirkels overwoekerd raken? In dat vraagstuk hebben de medewerkers van Zegestede zich de afgelopen tijd verdiept. Tijdens een bijeenkomst op 4 april leggen zij mogelijke oplossingen voor aan de rechthebbenden van de graven, die daarover mee mogen denken én beslissen.

DOOR ELS ROMMERS

De uitnodiging voor deelname aan deze informatiebijeenkomst is per brief verstuurd aan iedereen die als rechthebbende van een graf op de begraafplaats van Zegestede geregistreerd staat. “Soms vergeet men ons echter een adreswijziging te sturen na een verhuizing. Dus mochten er mensen zijn die een dergelijk recht hebben en geen brief van ons hebben ontvangen, mogen ze deze aankondiging alsnog als een uitnodiging beschouwen”, reageert Annette van de Meene, directeur van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede.

Mooie uitstraling versus onderhoudskosten
Waar draait de bijeenkomst allemaal om? “Wij willen graag dat het terrein en de afzonderlijke grafcirkels hun mooie uitstraling blijven behouden. Dat is belangrijk voor de nabestaanden die het graf van hun dierbare overledene komen bezoeken. Maar met de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van chemische bestrijdingsmiddelen wordt het een stuk lastiger om onkruid en ‘groene aanslag’ tegen te gaan”, verklaart de directeur. “Er zijn wel milieuvriendelijke manieren die effectief zijn, maar die kosten tijd, geld en/of een bepaalde inspanning.”

Verschillende oplossingen
“Aangezien de begraafplaats en het terrein zijn ingedeeld in aparte segmenten en grafcirkels met ieder een eigen uitstraling, kunnen wij ons goed voorstellen dat er verschillende oplossingen of technieken wenselijk zijn”, legt Annette van de Meene verder uit. “Daar staan wij zeker voor open en het is goed om de verschillende visies daarop te inventariseren en eventuele consequenties daarvan door te nemen. Iemand die daar veel kijk op heeft is Wim van Oort, een onafhankelijk expert op het gebied van gedenkparkontwikkeling. Wij zijn dan ook verheugd dat hij deze bijeenkomst zal leiden en een objectieve bijdrage wil leveren aan de vraag óf en hóe we hier vorm aan kunnen geven.”

Nieuwe inzichten
“Niet alleen uitvaarten , ook grafbedekkingen zijn aan verandering onderhevig, bemerken we. Er is bijvoorbeeld een groeiend draagvlak voor begraafplaatsen met een rijke flora en fauna”, verduidelijkt de directeur. “Of dat bij de deelnemers aan onze bijeenkomst ook zo is, horen wij graag op 4 april. Het programma start om 19.30 uur in de pas verbouwde ontmoetingsruimte van crematorium Zegestede. De nieuwe entree is dan ook al in gebruik en iedereen wordt dan ook verzocht om te parkeren op de Rucphensebaan (nummer 93). Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee en wat lekkers.

Aanmelden bijeenkomst
“In een tweede bijeenkomst zal er met de rechthebbenden per grafcirkel specifiek verder worden ingegaan op de mogelijkheden. Hiervoor hebben wij de volgende avonden, wederom vanaf 19.30 uur, gereserveerd: op 11 april voor grafcirkels A, C en E (inclusief asbestemmingsplaatjes), op 16 april voor grafcirkels B, D, F en I en op 17 april voor grafcirkels G, H en J. Aanmeldingen voor de bijeenkomst op 4 april en de vervolgbijeenkomsten ontvangen wij graag vóór 2 april, online via www.bit.ly/scbbz of telefonisch via 0164-745424. Wij hopen op uw komst”, spreekt Annette van de Meene tot slot rechtstreeks tot de rechthebbenden. “Want uw mening telt!”