Geplaatst op

Het bijzetten of verstrooien in een particulier graf

Nu velen kiezen voor cremeren komt het afstand doen van een particulier graf in een ander daglicht te staan. In het verleden deden nabestaanden vaak afstand van een particulier graf, omdat men al wist dat er geen gebruik meer van gemaakt zou worden. Tegenwoordig wordt het recht op een particulier graf vaak weer verlengd om de as van een familielid of partner in het graf te verstrooien of in een vergankelijke urn, bij te zetten in het graf.  Een vergankelijke urn is een urn gemaakt van natuurlijk materiaal dat langzaam door de natuur wordt ‘opgenomen’. Op deze manier behoudt het graf vaak zijn belangrijke betekenis voor de nabestaanden.
Geplaatst op

Columbarium en urnenmuur

Begraafplaats Zegestede beschikt over een columbarium en een urnenmuur. In het columbarium kunnen urnen in een nis worden geplaatst. De nis kan worden afgesloten met een natuurstenen gedenkplaat. Hierop kan een inscriptie worden aangebracht. Daarnaast kan gekozen worden voor een open nis. In een open nis wordt de as veelal geborgen in een sierurn. Als men kiest voor een plaats in het columbarium is het mogelijk de geldende termijn van tien jaar telkens te verlengen. Afhankelijk van de grootte van de urn is het bijplaatsen van een tweede urn toegestaan.

Prijs columbariumnis  € 840,00, inclusief rechten voor 10 jaar en kosten formaliteiten gedenkteken (exclusief gedenkplaat).
Prijs urnenmuur € 660,00, inclusief rechten voor 10 jaar en kosten formaliteiten gedenkteken.