Geplaatst op

Openingstijden

Voor het reserveren van een plechtigheid zijn onze crematoria en de begraafplaats dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 0164 – 74 54 21. 

De afdeling asbestemming is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur op 0164-745422

De administratie is gevestigd te crematorium Zoomstede, Mastendreef 5, 4623 RE te Bergen op Zoom en is  van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 16:30 uur telefonisch bereikbaar op 0164-745424.

Geplaatst op

Uitvaartondernemers – Benodigde informatie bij aanmelding

Bij de eerste telefonische opdracht voor het reserveren van de crematie/begrafenis/condoleance zullen de volgende gegevens aan u worden gevraagd:

 1. naam en geslacht van de overledene;
 2. dag, datum, tijd en locatie van de plechtigheid;
 3. of verlenging van de beschikbare tijd gewenst is;
 4. of er een kerkdienst vooraf gaat aan de plechtigheid;
 5. een globale inschatting van het aantal te verwachten personen;
 6. of de plechtigheid in besloten kring plaatsvindt;
 7. of het wel of niet is toegestaan om informatie aan derden te verschaffen.
 8. of er overige wensen zijn waar wij alvast rekening mee kunnen houden, zoals het meegaan naar de crematieruimte of een livestream;
 9. indien sprake is van een begraving, het een begraving of bijbegraving betreft (graflocatie).
Geplaatst op

Aangifte van overlijden

Een niet-natuurlijke dood
Indien sprake is van een niet-natuurlijke dood moet de ambtenaar van de burgerlijke stand vooraf “een verklaring van geen bezwaar” van de Officier van Justitie ontvangen.

Overlijden in het buitenland (met uitzondering van Beneluxlanden)
Is de overledene overleden in het buitenland en valt het land onder het Verdrag van Strassbourg dan zijn de volgende zaken van toepassing:

 1. Laissez-passer (ook wel lijkenpas genoemd) dient bij het lijk aanwezig te zijn bij aankomst in Nederland (wordt afgegeven door de staat van vertrek).(In Nederland wordt deze lijkenpas afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de akte van overlijden is ingeschreven);
 2. Opdrachtformulier voor crematie/begraven;
 3. Verlof tot verbranding/verlof tot begraven, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente alwaar de crematie/begraving plaatsvindt.

Overlijden in een Beneluxland
Indien de overledene overleden is in een Benelux-land is een verlof tot crematie/verlof tot begraven nodig en tevens een verlof tot vervoer afgegeven in de gemeente van overlijden én dient op het verlof vermeld te staan waar de overledene gecremeerd/begraven wordt.

Geplaatst op

Uitvaartondernemers benodigde formulieren

Het opdrachtformulier
Het opdrachtformulier ontvangen wij graag, volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever van de crematie/begrafenis/condoleance én door de uitvaartverzorger, uiterlijk de dag vóór de plechtigheid om 09:00 uur. Is de plechtigheid op maandag dan graag het opdrachtformulier op de voorafgaande vrijdag, vóór 14:00 uur toesturen.
Het opdrachtformulier kunt u hier downloaden

Verlof tot cremeren/begraven
Het (digitaal) verlof tot cremeren/begraven, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden.

Registratieformulier
Het registratieformulier, met daarop de namen, de data van geboorte en overlijden en het registratienummer van de overledene. Het registratienummer op het registratieformulier moet corresponderen met het nummer aangebracht op de buitenzijde van de kist of omhulsel (de medewerkers  zijn verplicht om dit te controleren). Indien dit registratienummer op het opdrachtformulier is genoteerd, is geen apart registratieformulier nodig.

Geplaatst op

Aankomst rouwstoet

Om uw familie gastvrij te ontvangen, de aula gereed te zetten en de wensen van de familie nog eens na te lopen verwachten wij de rouwstoet maximaal 30 en minimaal 10 minuten voor de gereserveerde aanvangstijd.

Eucharistievieringen
Conform de afspraken met Bisdom Breda zijn Eucharistie- en communievieringen in de aula’s van de crematoria en in de aula van de begraafplaats niet toegestaan.

Voor overige diensten die door pastores worden begeleid zijn voorzieningen aanwezig zoals kazuifels, stola’s, wijwater, wierook enz. 

Wierook
Wierook is alleen toegestaan tijdens de laatste plechtigheid van die dag. De wens om hiervan gebruik te maken dient bij het reserveren van de dienst kenbaar gemaakt te worden.

Geplaatst op

Uitvaartondernemers – Mee naar de crematieruimte

Het gebeurt steeds vaker dat nabestaanden de overledene willen begeleiden naar de crematieruimte. Uiteraard kunnen wij aan dit verzoek tegemoet komen, zij het dat dit vooraf kenbaar gemaakt is. De aanwezigheid van maximaal 10 personen is hierbij toegestaan.Er vindt dan een kort moment bij de oven plaats waarbij de medewerker van het crematorium de identiteit van de overledene controleert aan de hand van wettelijke documenten en een vuurvast identiteitssteentje op de kist legt waarop het crematienummer staat vermeld.

Geplaatst op

Uitvaartondernemers – Crematieovens

Crematorium Zoomstede en Zegestede beschikken over dezelfde crematieovens. Voor beide crematoria geldt dat een kist maximaal 105 cm breed, 68 cm hoog en 260 cm lang mag zijn, inclusief handvatten en deksel. Het gewicht van de kist met overledene mag maximaal 350 kg zijn. Wanneer het gewicht van de kist en de overledene tezamen meer bedraagt dan 250 kg, dient u dit uiterlijk één werkdag voor de crematie te melden aan de Stichting.

Implantaten met batterijen:
Naast de pacemaker is er de laatste jaren een aantal apparaten bijgekomen die in het lichaam geplaatst worden met een batterij:

 • IAD, een interne defibrillator
 • ICD, een interne cardioversie defibrillator
 • Neurostimulator
 • Interne hartritme monitor
 • Elektronische pijnbestrijding Dit is geen complete opgave en er komen nog steeds nieuwe technieken bij.

De Micra Pacemaker is hierop een uitzondering. Deze nieuwe pacemaker is 93% kleiner dan andere pacemakers, heeft geen stimulatiebegeleidingsdraad en wordt rechtstreeks in het hart geplaatst. Deze pacemaker vormt geen gevaar tijdens de crematie en mag dus in het lichaam blijven.

Het uitdrukkelijk advies is om al deze implantaten te verwijderen voor de crematie. Ze bevatten allemaal dezelfde batterijtechniek, welke schadelijk kan zijn. Het verzoek aan u om hiervoor zorg te (laten) dragen. Radionucliden (Jodium therapie 1-125-implantaat) en of een gipsomhulsels dienen ook verwijderd te zijn. Sieraden van de overledene dienen te zijn verwijderd, vóórdat de kist in het crematorium/ op de begraafplaats arriveert. Het is niet mogelijk om na de crematie/begraving restanten van edelmetalen of chirurgisch staal te retourneren.

Geplaatst op

Uitvaartondernemers – Kisten

Een kist van hout is het meest geschikt voor de crematie.  In principe zijn alleen kisten toegestaan die door de kistencommissie van het LVC zijn goedgekeurd. Klik op deze link voor de lijst van kistencommissie.

Zaken die nooit in een kist/opbaarplank mogen zijn:
– glas (flessen, spiegel, etc.)
– papier/karton (let op de vulling in binnenbekleding)
– urnen met as (mens of huisdier)
– elektronica en met name elektronica voorzien van accu’s

Indien je de wens hebt om zelf een kist te maken voor jouw dierbare, informeer dan vooraf naar de eisen en regels, wij adviseren je dan graag.

Crematie/begraving zonder kist
De mogelijkheid bestaat een overledene op een zogenaamde opbaarplank, te cremeren/te begraven.

Geplaatst op

Huisdieren en hulphonden

In onze crematoria zijn (hulp)honden ook van harte welkom. Indien de directe nabestaanden graag hun hond mee willen nemen naar de plechtigheid, is dit mogelijk. Wij zorgen ervoor dat ook voor hem of haar een ‘glaasje’ water gereed staat.