Uitvaartondernemers

Praktische Zaken

Openingstijden

Voor het reserveren van een plechtigheid zijn onze crematoria en de begraafplaats dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 0164 – 74 54 21. 

De afdeling asbestemming is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 12:30 uur op 0164-745422

De administratie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur op 0164-745424.
De administratie is gevestigd te crematorium Zoomstede, Mastendreef 5, 4623 RE te Bergen op Zoom

Benodigde informatie bij aanmelding

Bij de eerste telefonische opdracht voor het reserveren van de crematie/begrafenis/condoleance zullen de volgende gegevens aan u worden gevraagd:

 1. naam en geslacht van de overledene;
 2. dag, datum, tijd en locatie van de plechtigheid;
 3. of verlenging van de beschikbare tijd gewenst is;
 4. of er een kerkdienst vooraf gaat aan de plechtigheid;
 5. een globale inschatting van het aantal te verwachten personen;
 6. of de plechtigheid in besloten kring plaatsvindt;
 7. of het wel of niet is toegestaan om informatie aan derden te verschaffen.
 8. of er overige wensen zijn waar wij alvast rekening mee kunnen houden, zoals het meegaan naar de crematieruimte of een livestream;
 9. indien sprake is van een begraving, het een begraving of bijbegraving betreft (graflocatie).

Aangifte van overlijden

Een niet-natuurlijke dood
Indien sprake is van een niet-natuurlijke dood moet de ambtenaar van de burgerlijke stand vooraf “een verklaring van geen bezwaar” van de Officier van Justitie ontvangen.

Overlijden in het buitenland (met uitzondering van Beneluxlanden)
Is de overledene overleden in het buitenland en valt het land onder het Verdrag van Strassbourg dan zijn de volgende zaken van toepassing:

 1. Laissez-passer (ook wel lijkenpas genoemd) dient bij het lijk aanwezig te zijn bij aankomst in Nederland (wordt afgegeven door de staat van vertrek).(In Nederland wordt deze lijkenpas afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de akte van overlijden is ingeschreven);
 2. Opdrachtformulier voor crematie/begraven;
 3. Verlof tot verbranding/verlof tot begraven, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente alwaar de crematie/begraving plaatsvindt.

Overlijden in een Beneluxland
Indien de overledene overleden is in een Benelux-land is een verlof tot crematie/verlof tot begraven nodig en tevens een verlof tot vervoer afgegeven in de gemeente van overlijden én dient op het verlof vermeld te staan waar de overledene gecremeerd/begraven wordt.

Benodigde formulieren

Het opdrachtformulier
Het opdrachtformulier ontvangen wij graag, volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever van de crematie/begrafenis/condoleance én door de uitvaartverzorger, uiterlijk de dag vóór de plechtigheid om 09:00 uur. Is de plechtigheid op maandag dan graag het opdrachtformulier op de voorafgaande vrijdag, vóór 14:00 uur toesturen.

Het opdrachtformulier kunt u hier downloaden

Verlof tot cremeren/begraven
Het (digitaal) verlof tot cremeren/begraven, afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden.

Registratieformulier
Het registratieformulier, met daarop de namen, de data van geboorte en overlijden en het registratienummer van de overledene. Het registratienummer op het registratieformulier moet corresponderen met het nummer aangebracht op de buitenzijde van de kist of omhulsel (de medewerkers  zijn verplicht om dit te controleren). Indien dit registratienummer op het opdrachtformulier is genoteerd, is geen apart registratieformulier nodig.

Aankomst rouwstoet

Om uw familie gastvrij te ontvangen, de aula gereed te zetten en de wensen van de familie nog eens na te lopen verwachten wij de rouwstoet maximaal 30 en minimaal 10 minuten voor de gereserveerde aanvangstijd.

Eucharistievieringen
Conform de afspraken met Bisdom Breda zijn Eucharistie- en communievieringen in de aula’s van de crematoria en in de aula van de begraafplaats niet toegestaan.

Voor overige diensten die door pastores worden begeleid zijn voorzieningen aanwezig zoals kazuifels, stola’s, wijwater, wierook enz. 

Wierook
Wierook is alleen toegestaan tijdens de laatste plechtigheid van die dag. De wens om hiervan gebruik te maken dient bij het reserveren van de dienst kenbaar gemaakt te worden.

crematieruimte

Mee naar de crematieruimte

Het gebeurt steeds vaker dat nabestaanden de overledene willen begeleiden naar de crematieruimte. Uiteraard kunnen wij aan dit verzoek tegemoet komen, zij het dat dit vooraf kenbaar gemaakt is. De aanwezigheid van maximaal 10 personen is hierbij toegestaan.Er vindt dan een kort moment bij de oven plaats waarbij de medewerker van het crematorium de identiteit van de overledene controleert aan de hand van wettelijke documenten en een vuurvast identiteitssteentje op de kist legt waarop het crematienummer staat vermeld.

Crematieovens

Crematorium Zoomstede en Zegestede beschikken over dezelfde crematieovens. Voor beide crematoria geldt dat een kist maximaal 105 cm breed, 68 cm hoog en 260 cm lang mag zijn, inclusief handvatten en deksel. Het gewicht van de kist met overledene mag maximaal 350 kg zijn. Wanneer het gewicht van de kist en de overledene tezamen meer bedraagt dan 250 kg, dient u dit uiterlijk één werkdag voor de crematie te melden aan de Stichting.

Implantaten met batterijen:
Naast de pacemaker is er de laatste jaren een aantal apparaten bijgekomen die in het lichaam geplaatst worden met een batterij:

 • IAD, een interne defibrillator
 • ICD, een interne cardioversie defibrillator
 • Neurostimulator
 • Interne hartritme monitor
 • Elektronische pijnbestrijding Dit is geen complete opgave en er komen nog steeds nieuwe technieken bij.

Lees meer>

Kisten

Een kist van hout is het meest geschikt voor de crematie.  In principe zijn alleen kisten toegestaan die door de kistencommissie van het LVC zijn goedgekeurd.
Klik op deze link voor de lijst van kistencommissie.

Zaken die nooit in een kist/opbaarplank mogen zijn:
– glas (flessen, spiegel, etc.)
– papier/karton (let op de vulling in binnenbekleding)
– urnen met as (mens of huisdier)
– elektronica en met name elektronica voorzien van accu’s

Indien je de wens hebt om zelf een kist te maken voor jouw dierbare, informeer dan vooraf naar de eisen en regels, wij adviseren je dan graag.

Crematie/begraving zonder kist
De mogelijkheid bestaat een overledene op een zogenaamde opbaarplank, te cremeren/te begraven.

 

Praktische informatie voor uitvaartbegeleiders

Voor meer informatie over onze vestigingen, richtlijnen en gebruiken kun je op onderstaande link drukken.

Praktische informatie voor uitvaartbegeleiders >

Huisdieren en hulphonden

In onze crematoria zijn (hulp)honden ook van harte welkom. Indien de directe nabestaanden graag hun hond mee willen nemen naar de plechtigheid, is dit mogelijk. Wij zorgen ervoor dat ook voor hem of haar een ‘glaasje’ water gereed staat.

Veelgestelde vragen

Is wierook bij het afscheid toegestaan?

Wierook is alleen toegestaan tijdens het laatste afscheid van die dag. De wens om hiervan gebruik te maken dient u bij het reserveren van het afscheid kenbaar te maken.

Hoeveel tijd voor het afscheid dien ik de horeca wensen kenbaar te maken?

Het tijdig beschikken (48 uur voor uw komst) over uw horeca wensen, helpt ons enorm bij het treffen van de juiste voorbereidingen. Zo kunnen we tijdig onze bestellingen doen en de personeelsbezetting afstemmen op uw wensen en gezelschap.

Hoeveel tijd voor het afscheid dien ik de orde van dienst, de muziekkeuze, beeld- en of videomateriaal aan te leveren?

Om ons goed op uw komst voor te bereiden, dienen wij tenminste 24 uur voor uw komst over deze gegevens te beschikken. Indien het afscheid op maandag plaats vindt dan graag vrijdag uiterlijk voor 14.00 uur aanleveren.

Is het mogelijk een opname van het afscheid te maken zonder afname verplichting?

Ja dat kan. Wanneer u vrijblijvend van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan dient u dit op het opdrachtformulier expliciet aan te geven. U kunt dan tot 30 dagen na het afscheid de opname bestellen. Indien u geen opname wenst, wordt de registratie na deze periode verwijderd. Wanneer er geen toestemming is gegeven voor het maken van een opname dan wordt deze niet gemaakt en kan deze dus ook niet op een later tijdstip worden besteld.

Wat gebeurt er met de bloemen na een begrafenis of crematie?

U kunt verschillende bestemmingen geven aan de bloemstukken. Deze kunt u direct op het graf leggen of mee naar huis nemen. Het is ook mogelijk de bloemstukken bij de rustplaats van een andere dierbare weg te leggen of ze te doneren aan een kerk. Wanneer u geen bestemming heeft voor de bloemen plaatsen wij deze of een speciaal daarvoor ingericht bloemenmonument.

Is het mogelijk mijn overleden dierbare te begeleiden naar de crematieruimte en eventueel ook bij de invoer aanwezig te zijn?
Het begeleiden van een overleden dierbare naar de crematieruimte is mogelijk.  De aanwezigheid van maximaal 10 personen is hierbij toegestaan. Wanneer nabestaanden tevens bij de daadwerkelijke invoer van de overledene aanwezig wensen te zijn, wordt het tijdstip van invoer bepaald door de Stichting.

Mag ik bij het invoeren van de kist in de oven aanwezig zijn?

Het is mogelijk om uw dierbare te begeleiden tot het laatste moment. Hier kunnen maximaal 10 personen bij aanwezig zijn. Wanneer u de wens heeft om mee te gaan naar de crematie ruimte dient u dit vooraf kenbaar te maken aan uw uitvaartondernemer of aan het crematorium.

Wordt iedere kist geaccepteerd?

De uitvaartkist moet voor crematie geschikt zijn.

Een volledige lijst van goedgekeurde kisten vindt u op de site van de LVC (www.lvc-online.nl/materialenlijst)

Aan welke afmetingen moet de kist voldoen zodat deze in de oven past?

De kist mag maximaal 105 cm breed, 68 cm hoog en 260 cm lang zijn dit is inclusief handvatten en deksel. Het gewicht van de kist met overledene tezamen mag maximaal 350 kg zijn. Bij aanmelding graag altijd vermelden indien het geen standaard kist betreft en/of dat het om een zwaar lichaam gaat.

Wordt een zelfgemaakte of versierde kist geaccepteerd?

Graag voorafgaand aan de komst naar het crematorium hierover overleg.

Is het mogelijk om zonder kist te cremeren/begraven?

De mogelijkheid bestaat een overledene op een zogenaamde plank, voorzien van een vlakke onderkant, met een opstaande rand, te cremeren/te begraven. Er mogen geen lichaamsdelen zichtbaar zijn. (lijkwade verplicht)

Wat mag er wel of juist niet meegegeven worden in de kist?

Er mag geen glas in of aan de kist zijn aangebracht. De bril dient (bij een crematie) van de overledene te zijn verwijderd. Er mogen geen mobiele telefoons, producten met een accu en andere schadelijke niet-lichaamseigen artikelen in de kist worden meegegeven. Urnen van overleden personen of huisdieren mogen ook niet in de kist. Losse bloemen of enkele tekeningen mogen wel met de overledene mee worden gegeven. Bij een crematie worden sierschroeven, handgrepen, zijstangen en dergelijke gerecycled. SCB Zoom- en Zegestede adviseert de kist te (laten) voorzien van beslag dat vanaf de buitenzijde van de kist eenvoudig te verwijderen is.

Mogen sieraden tijdens de crematie om blijven?
Wat er met de sieraden van uw dierbare gebeurt, is geheel uw eigen keuze. Misschien wilt u ze bewaren als waardevolle herinnering aan uw dierbare, of heeft de overledene bij leven aangegeven wat er met de sieraden gaat gebeuren. Wanneer de overleden nog sieraden draagt tijdens de crematie, kunnen deze niet meer geretourneerd worden. De edelmetaalresten die overblijven na de crematie worden centraal verzameld. De jaarlijkse opbrengst, wordt geschonken aan een goed doel. Alle crematoria die lid van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) zijn doen hieraan mee. Het Vaillantfonds selecteert jaarlijks één of meerdere goede doelen. SCB Zoom- en Zegestede is aangesloten bij het LVC.

Waarom moet een pacemaker bij een crematie worden verwijderd?

De pacemaker zou schade aan de oven kunnen veroorzaken omdat de batterijen kunnen exploderen.

Wat gebeurt er met overgebleven metalen na de crematie?

Na een crematie blijven metalen achter. Dit kunnen schroeven zijn van de kist, edelmetalen of chirurgisch staal. Deze hoogwaardige metalen worden uit de as verwijderd en opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf (OrthoMetals). De opbrengsten gaan naar het Dr. C.J. Vaillant Fonds, het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria, dat hiermee goede doelen en initiatieven ondersteunt. Sinds 1997 heeft het fonds een groot aantal goede doelen ondersteund, waaronder het Koningin Wilhelminafonds, Stichting De Opkikker, Stichting Lieve Engeltjes, Stichting Onderzoek Stofwisselingsziekten, Nierstichting Nederland, KNGF Geleidehonden, Stichting Achter de Regenboog, Villa Pardoes, MS Research en verschillende hospices.