Geplaatst op

Wanneer dient besloten te worden wat er met de as gaat gebeuren?

De asresten van een overledene worden door het crematorium geborgen in een urn. Deze urn dient, zoals vastgesteld in de Wet op de Lijkbezorging, voor de termijn van één maand in de algemene nis van het crematorium bewaard te blijven. Binnen deze termijn van vier weken na de crematiedatum ontvangt de opdrachtgever een informatiepakket aangaande de vele mogelijkheden op het gebied van de asbestemming. Met het informatiepakket beoogt de Stichting bij te dragen aan het kunnen maken van een weloverwogen asbestemmingskeuze door nabestaanden. De eerste zes maanden na de crematie kan de urn kosteloos in de algemene nis van het crematorium blijven staan. Wanneer uitgebreider en/of persoonlijk informatie ontvangen wenst te worden kan daarvoor, geheel vrijblijvend, een afspraak worden gemaakt met de afdeling asbestemming.